GRAMATYKA 9.2.4

Proszę napisać poprawnie wyrazy w nawiasach:
  1. Idę z (moi rodzice) ....................................... do kina.
  2. Mam dużo (dobre książki) ......................................
  3. Proszę kilo (dojrzałe jabłka) ............................................
  4. Spędziłam wspaniały weekend w (góry) ..............................
  5. Policjant pokazał (małe dzieci) ................................................. jak pójść do domu.
  6. Profesor dał (studenci) ......................................... bardzo trudny test.
  7. Nie oglądałem jeszcze (te fotografie) .................................................
  8. Jan interesuje się (współczesne problemy) ..................................................... trzeciego świata.
  9. Długo rozmawialiśmy o (nasze wakacje) .................................................
  10. Boję się (twoje psy) ............................................

[ Lekcja 9 : Home : About ]