GRAMATYKA 9.2.3

Proszę napisać poprawną formę wyrazów w nawiasach:
  1. Nie lubię (moi sąsiedzi) .......................................
  2. Szukam wszędzie (moi rodzice) ............................
  3. Potrzebuję dużo (pieniądze) ........................................
  4. Nie mam (dobrzy koledzy) ......................
  5. Ilu (studenci) ....................................... jedzie na wycieczkę?
  6. Nie zwiedziłam (parki narodowe) ...............................................
  7. Nie czytałam jeszcze (powieści) .......................................... Konwickeigo.
  8. Nie mam zamiaru oglądać (te filmy) ..............................
  9. Nienawidzę (ślimaki) .................................
  10. Nie mogę odczytać (twoje notatki) .............................

[ Lekcja 9 : Home : About ]