GRAMATYKA 9.2.2

Proszę odpowiedzieć na pytanie według wzoru:
Co to za studenci? Nie wiem, nie znam tych studentów.
  1. Co ta za dziewczyny?
  2. Co to za ludzie?
  3. Co to za uczniowie?
  4. Co to za policjanci?
  5. Co to za modelki?
  6. Co to za aktorzy?
  7. Co to za mężczyźni?
  8. Co to za profesorowie?
  9. Co to za dzieci?
  10. Co to za politycy?

[ Lekcja 9 : Home : About ]