GRAMATYKA 7.2.4

Proszę uzupełnić tekst czasownikami w trybie przypuszczającym:

Moje marzenia. (Ja chcieć) .................... być dziennikarzem. Nie (musieć) .................... zarabiać bużo pieniędzy. Raczej (interesować) .................... mnie poznawanie problemów współczesnego świata. (Być) .................... szczęśliwy, gdy (dostać) .......... pracę w wielkim dzienniku. (Pragnąć) .................... zająć się problematyką zagraniczną. (Podróżować) .................... po świecie i (przeprowadzać) .................... wywiady z ciekawymi ludźmi. Z przyjemnością (zająć się) ..................... problematyką krajów trzeciego świata. Chętnie (pojechać) .................... do jakiegoś kraju Ameryki Środkowej.

[ Lekcja 7 : Home : About ]