GRAMATYKA 7.2.2

Proszę odpowiedzieć na pytania

Co by pan zrobił (robił)

  1. gdyby pan miał dużo pieniędzy?
  2. gdyby uniwersytet się spalił?
  3. gdyby mógł pan latać?
  4. gdyby mógł pan zmienić swoje życie?
  5. gdyby nie mógł pan mieszkać w USA?
  6. gdyby był pan prezydentem USA?
  7. gdyby musiał pan pracować?
  8. gdyby Madonna była pana matką?
  9. gdyby miał pan 10 dzieci?
  10. gdyby miał pan dużo czasu?

[ Lekcja 7 : Home : About ]