GRAMATYKA 7.2.1

Proszęodpowiedzieć na pytania według podanego wzoru:
Dlaczego Jan nie przyszedł? Gdyby mógł, przyszedłby.
                   (albo) Gdyby miał czas, przyszedłby.
  1. Dlaczego Anna nie przyjechała?
  2. Dlaczego nie pojechałaś do Polski?
  3. Dlaczego nie zaprosiłaś Jurka?
  4. Dlaczego nie napisaliście listu?
  5. Dlaczego Marek nie kupił samochodu?
  6. Dlaczego nie zaprosiliście Kowalskich?
  7. Dlaczego moje dzieci nie dzwonią?
  8. Dlaczego nie wyszedłeś na spacer?
  9. Dlaczego nie napijesz się wina?
  10. Dlaczego nie powiedziałaś mu o tym?

[ Lekcja 7 : Home : About ]