GRAMATYKA 6.2.4

Proszę uzupełnić zdania podanymi czasownikami w formie biernej.

zorganizować, organizować, odbudować, budować, nagrać, zagrać, skomponować, wykonać, zaprojektować, przygotować
  1. Ten stadion ............................... przez francuskiego inżyniera.
  2. Warszawskie metro ................................ jeszcze wiele lat.
  3. Nowa opera ................................. przez Penderckiego.
  4. W przyszłym tygodniu koncert e moll Chopina ............................ przez Kristiana Zimermana.
  5. Nowa sztuka Mrożka ................................. przez reżysera Englerta w Teatrze Współczesnym.
  6. Kolędy polskie ................................... przez chór chłopięcy “Poznańskie słowiki.”
  7. Konferencja na temat poezji Mickiewicza ............................. przez Uniwersytet Warszawski.
  8. Podczas wczorajszego koncertu mazurki Chopina .................................. przepięknie przez rosyjskiego pianistę.
  9. W 1954 roku .................................... Stare Miasto.
  10. Bardzo często ..................................... wycieczki po Starym Mieście.

[ Lekcja 6 : Home : About ]