GRAMATYKA 6.2.3

Proszę napisać zdania według wzoru:
artykuł / napisać / dziennikarz - Artykuł został napisany przez dziennikarza.
  1. “Wesele” / napisać / Stanisław Wyspiański
  2. Lotnisko / zaprojektować / znany architekt
  3. Problem / rozwiązać / studenci
  4. Obiad / zrobić / ona
  5. Mleko / wypić / mój kot
  6. Ten plakat / narysować / Pągowski
  7. Wycieczka / zorganizować / szkoła
  8. Warszawa / zburzyć / Niemcy
  9. Wypadek / opisać / młody dziennikarz
  10. Dziecko / bić / rodzice

[ Lekcja 6 : Home : About ]