GRAMATYKA 6.2.1

Proszę zmienić zdania według podanego wzoru:
M..B. zamordował aktorkę - Aktorka została zamordowana przez M.B.
  1. Adam Mickiewicz napisał “Pana Tadeusza.”
  2. Wojska polskie i litewskie pokonały Krzyżaków pod Grunwaldem.
  3. Henryk Sienkiewicz opisał obronę klasztoru w Częstochowie.
  4. W epoce Rzeczpospolitej cała szlachta wybierała króla Polski
  5. W amerykańskeij Wojnie Niepodległościowej zabito Kazimierza Puławskiego.
  6. Józefa Piłsudzkiego pochowano na Wawelu.
  7. Malczewski namalował ten obraz w 1919.
  8. Niemcy przegrali II wojnę światową.
  9. W 1979 roku biskupi wybrali Polaka, Karola Wojtyłę na papieża.
  10. W 1989 Solidarność wygrała pierwsze wolne wybory w Polsce.

[ Lekcja 6 : Home : About ]