GRAMATYKA 5.2.4

Proszę uzupełnić zdania imiesłowami przymiotnikowymi biernymi.
  1. Interesuję się obrazami (malować) .............................. na drewnie.
  2. Mieszkamy w domu (zbudować) .............................. w XVIII wieku.
  3. Sprawa ta powinna być dokładnie (zbadać) ..............................
  4. Co zrobię z (zepsuć) ............................. telewizorem?
  5. Niestety, kanapki (przygotować) .............................. na przyjęcie zjadł pies.
  6. To jest miejsce często (odwiedzać) ................................ przez turystów.
  7. Bilety (zamówić) ............................. telefonicznie trzeba kupić w kasie.
  8. (Spodziewać się) .............................. deszcz spadł wreszcie!
  9. Zdrowo jest spać przy (otworzyć) ............................... oknie.
  10. Dziewczynki, dlaczego nie jesteście jeszcze (umyć) ................................. ?

[ Lekcja 5 : Home : About ]