GRAMATYKA 3.2.3

Proszę napisać poprawnie wyrazy w nawiasie.
  1. Nie pomagaj (my) ............... !
  2. Ciągle brakuje (ja) ................ czasu.
  3. Dlaczego dajesz (ja ) ............. te pieniądze?
  4. Ojciec pozwoli (on) ............. wziąć samochód.
  5. Daj (ona) .......... trochę soku!
  6. Musimy podziękować (oni) ............ za ten wspaniały prezent.
  7. Podoba (ty) ............ się ta dziewczyna?
  8. Kiedy oddasz (my) ......... pieniądze?
  9. Chcę (wy) ........... powiedzieć, że bardzo za wami tęsknię.
  10. Czy możesz pożyczyć (ja) ....... 100 złotych?

[ Lekcja 3 : Home : About ]