GRAMATYKA 3.2.1

Proszę napisać poprawnie wyrazy w nawiasie.
  1. Marek dał (mama) ........................ bukiet kwiatów.
  2. Nie mogłam pomóc (moja siostra) ..........................................., bo musiałam wyjść.
  3. Proszę pokazać (to małe dziecko) ...................................... drogę.
  4. Musisz szybko oddać (profesor) ..................................... to ćwiczenie .
  5. Ojciec kazał (syn) ............................... posprzątać mieszkanie.
  6. Muszę wysłać tę paczkę (moja ciotka) ..............................
  7. Podziękuj (ta pani) ................................. za pomoc!
  8. Muszę powiedzieć (dyrektor) ...................................... , że nie będę jutro w pracy.
  9. Chciałabym przedstawić (państwo) ............................ mojego męża.
  10. Proszę podać (chory) ........................... termometr.

[ Lekcja 3 : Home : About ]