2.3 ZRÓB TO SAM !!!!!

 1. Proszę wybrać jakikolwiek produkt i zrobić jego reklamę stosując stopniowanie przymiotników.
 2. Proszę zrobić dialog między matką i córką, które kupują ubranie dla córki. Matce podoba się coś innego niż córce. Obie próbują przekonać o słuszności swojego wyboru. Proszę zastosować stopniowanie przymiotników.
 3. Proszę porównać życie studenta amerykańskiego z życiem studenta polskiego.
 4. Proszę zrobić dialog między żoną i mężem, którzy planują wakacje, według podanego wzoru:
  Żona chce jechać nad polskie morze.
  Mąż chce jechać na południe Francji.
  Ona przedstawia atuty wakacji w Polsce.
  On próbuje przekonać żonę do wyjazdu do Francji

  Zakończenie.
 5. Małżeństwo kupuje nowy samochód. Żona chce szybszy, ale mniejszy, mąż chce większy, ale wolniejszy. Proszę zrobić dialog między mężem i żoną.

[ Lekcja 2 : Home : About ]