GRAMATYKA 2.2.4

a. Proszę przekształcić zdania według podanego wzoru:
Ta sukienka jest za droga. Nie ma pani czegoś tańszego?
 1. To palto jest za długie.
 2. Te perfumy są za mocne.
 3. Ta książka jest za trudna.
 4. Ten film jest nudny.
 5. Te buty są za duże.
 6. Ten sweter jest brzydki.
b. Proszę uzupełnić zdania przymiotnikiem w formie stopnia wyższego lub najwyższego
 1. Gniezno było (starszy, najstarszy) .................................. stolicą Polski.
 2. Maj jest (ciepły, cieplejszy) ............................. niż kwiecień.
 3. Moja (młodsza, najmłodsza) ........................córka ma 5 lat. Ania ma 7, a Kasia 12 lat.
 4. (Bardziej znany, najbardziej znany) ................................ Polakiem jest papież Jan Paweł II..
 5. Dużo jest pięknych świąt, ale Boże Narodzenie jest (piękniejsze, najpiękniejsze) ..............
 6. Madison jest (mniejszy, najmniejszy) ............................. niż Warszawa.

[ Lekcja 2 : Home : About ]