GRAMATYKA 2.2.3

Proszę uzupełnić zdania wdług podanego wzoru:
Agnieszka jest ........... od Zosi. Agnieszka jest ładniejsza od Zosi.

Proszę nie powtarzać przymiotników.
  1. Samolot jest ............................... od samochodu.
  2. Filmy francuskie są ................................... niż filmy amerykańskie.
  3. Lato jest .......................... od zimy.
  4. To palto jest ........................... od tamtego.
  5. Ostatnia powieść Myśliwskiego jest .............................. od jego poprzedniej powieści.
  6. To ćwiczenie jest ........................ od poprzedniego.
  7. Mississipi jest .......................... niż Wisła.
  8. Mój pokój jest ........................... od pokoju mojej siostry.
  9. Picasso jest .................................. niż Fałat.
  10. Wakacje w Grecji są ............................... niż na Mazurach.

[ Lekcja 2 : Home : About ]