DIALOG 2.1.1 PIERZ W POLLENIE

Reklama
To jest koszula pana Kowalskiego.
Wypraliśmy ją w Pollenie.
Jest biała, bardzo biała, bielsza niż śnieg.
Jest bielsza niż twoja koszula.
Pierz w Pollenie, a Twoja koszula będzie bielsza niż śnieg!

[ Lekcja 2 : Home : About ]