GRAMATYKA 10.2.4

Proszę wpisać w zdania konstrukcje typu: po usłyszeniu, usłyszawszy, słysząc, utworzone od podanych czasowników.
  1. (wracać) .................................... z uniwersytetu zobaczyliśmy okropny wypadek.
  2. (odejść) .................................... od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.
  3. (skończyć) ................................... lekcję, nauczyciel wyszedł z klasy.
  4. (rozpocząć) ................................... zebrania, przyszło jeszcze dużo ludzi.
  5. (powiesić) ................................... płaszcz w przedpokoju, Marek wszedł do kuchni.
  6. (powiedzieć) ..................................... całą prawdę, rozpłakał się.
  7. (skończyć) ....................................... biegu, sportowcy pili wodę.
  8. (studiować) ....................................w Warszawie, poznałam dobrze to miasto.
  9. (chcieć) .................................. odnosić sukcesy, musisz pracować.
  10. (palić) ..................................... papierosy, niszczycie zdrowie.

[ Lekcja 10 : Home : About ]