GRAMATYKA 10.2.3

Proszę napisać podane zdania z imiesłowem współczesnym lub uprzednim.
  1. Nie (mieć) ............................. nic do roboty, poszedł spać.
  2. Nie (wiedzieć) ............................. co powiedzieć, milczał.
  3. Dzieci (zmęczyć się) ................................... spacerem, usiadły na ziemi.
  4. Dziewczyna kłóciła się z chłopakiem, (gestykulować) ...............................
  5. (zobaczyć) ............................. swoją nauczycielkę, Marek przeszedł na drugą stronę ulicy.
  6. (leżeć) ............................... czuła się coraz lepiej.
  7. (skończyć) ............................ szyć, zaczęła sprzątać.
  8. (zostać) .............................. u nich poczuła się bezpiecznie.
  9. Sekretarka, (zawiadamiać) ....................... o zebraniu, zapomniała podać godzinę rozpoczęcia.
  10. Zasnęłam, (czytać) ............................... tę książkę.

[ Lekcja 10 : Home : About ]