GRAMATYKA 10.2.2

Proszę wpisać imiesłów uprzedni podanych czasowników.
  1. (wrócić) .............................. do domu, wziął przysznic.
  2. Anna, (nakarmić) ............................. dzieci, mogła zająć się sobą.
  3. Uciekła, (usłyszeć) ............................... ich głosy.
  4. Matka, (otworzyć) .............................. okno, wyjrzała na podwórze.
  5. (zjeść) ............................. kolację, poszedł spać.
  6. (wrócić) ................................... do domu, umył ręce.
  7. (usłyszeć) ................................. płacz dziecka, matka poszła do jego pokoju.
  8. Jacek zaczął oglądać telewizję, (zrobić) ................................ pracę domową.
  9. (napisać) ...................................... list, poszłam na pocztę.
  10. Kobieta (wysiąść) .................................... z samochodu, szybko podeszła do policjanta.

[ Lekcja 10 : Home : About ]