GRAMATYKA 10.2.1

Proszę napisać zdania z imiesłowem współczesnym według wzoru:
Ewa przeglądała papiery i znalazła list. Przeglądając papiery, Ewa znalazła list.
  1. Kiedy szłam ulicą zgubiłam portfel.
  2. Żyję z moim mężem 30 lat i poznałam go dobrze.
  3. Szli wolno i ci chwila przystawali.
  4. Anna patrzy na dzieci siostry i myśli o swoich.
  5. Czekali na autobus i rozmawiali.
  6. Magda nie miała pieniędzy, więc nie mogła niczego kupić.
  7. Jadła śniadanie i myślała jak zacznie rozmowę z mężem o rozwodzie.
  8. Wczoraj kiedy wracałam do domu spotkałam mojego dawnego kolegę ze szkoły.
  9. Stał z boku i przyglądał się nam z uwagą.
  10. Nie wiedział co powiedzieć, więc milczał.

[ Lekcja 10 : Home : About ]