GRAMATYKA 1.2.1

Proszę zmienić zdanie według podanego wzoru:
Dzieci ubierają się szybko - Ubieraj się szybko!
  1. One zaczynają zajęcia wcześnie.
  2. Oni słuchają tylko muzyki klasycznej.
  3. Studenci czytają po polsku.
  4. Ewa i Marta czekają na mnie przed przychodnią.
  5. Moi rodzice nie oglądają często telewizji.
  6. Pamiętają, co mówiłem.
  7. Oni nigdy nie wracają do domu późno.
  8. Uczniowie uważnie słuchają profesora..
  9. Oni nie rozmawiają na lekcji.
  10. Turyści szukają taniego hotelu.

[ Lekcja 1 : Home : About ]