HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Reg | Aw-Stem | Cw-Stem | N-Stem | S-Stem

INDP | INDN | CNJP | CNJN | IMPP | IMPN

Subject 1s 2s 3s 3' 0s 1p 21 2p 3p 0p X
1s > 1s   _ idizoyaan waabandizoyaan
  > 2s   _ inaan waabaminaan
  > 3s   _ ag waabamag
  > 3'   _ imag waabamimag
  > 2p   _ ineg waabamineg
  > 3p   _ agwaa waabamagwaa
2s > 1s   _ iyan waabamiyan
  > 2s   _ idizoyan waabandizoyan
  > 3s   _ ad waabamad
  > 3'   _ imad waabamimad
  > 1p   _ iyaang waabamiyaang
  > 3p   _ adwaa waabamadwaa
3s > 1s   _ id waabamid
  > 2s _ ik waabamik
  > 3s   _ idizod waabandizod
  > 3'   _ aad waabamaad
  > 1p   _ iyangid waabamiyangid
  > 21   _ inang waabaminang
  > 2p   _ ineg waabamineg
3' > 3s   _ igod waabamigod
    3'   _ idizonid waabamidizonid
  > 3p   _ igowaad waabamigowaad
0s > 1s   _ igoyaan waabamigoyaan
  > 2s   _ igoyan waabamigoyan
  > 3s   _ igod waabamigod
  > 3'   _ igonid waabamigonid
  > 1p   _ igoyaang waabamigoyaang
  > 21   _ igoyang waabamigoyang
  > 2p   _ igoyeg waabamigoyeg
  > 3p   _ igowaad waabamigowaad
1p > 2s   _ igooyan waabamigooyan
  > 3s   _ angid waabamangid
  > 3'   _ imangid waabamimangid
  > 1p   _ idizoyaang waabandizoyaang
  > 2p   _ igooyeg waabamigooyeg
  > 3p   _ angidwaa waabamangidwaa
21 > 3s   _ ang waabamang
  > 3'   _ imang waabamimang
  > 21   _ idizoyang waabandizoyang
  > 3p   _ angwaa waabamangwaa
2p > 1s   _ iyeg waabamiyeg
  > 3s   _ eg waabameg
  > 3'   _ imeg waabamimeg
  > 1p   _ iyaang waabamiyaang
  > 3p   _ egwaa waabamegwaa
3p > 1s   _ iwaad waabamiwaad
  > 2s   _ ikwaa waabamikwaa
  > 3'   _ aawaad waabamaawaad
  > 1p   _ iyangidwaa waabamiyangidwaa
  > 21   _ inangwaa waabaminangwaa
  > 2p   _ inegwaa waabaminegwaa
  > 3p   _ idizowaad waabandizowaad
0p > 1s   _ igoyaan waabamigoyaan
  > 2s   _ igoyan waabamigoyan
  > 3s   _ igod waabamigod
  > 3'   _ igonid waabamigonid
  > 1p   _ igoyaang waabamigoyaang
  > 21   _ igoyang waabamigoyang
  > 2p   _ igoyeg waabamigoyeg
  > 3p   _ igowaad waabamigowaad
X > 1s   _ igooyaan waabamigooyaan
  > 2s   _ igooyan waabamigooyan
  > 3s   _ ind waabamind
  > 3'   _ imind waabamimind
  > 1p   _ igooyaang waabamigooyaang
  > 21   _ igooyang waabamigooyang
  > 2p   _ igooyeg waabamigooyeg
  > 3p   _ indwaa waabamindwaa