HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Reg | Aw-Stem | Cw-Stem | N-Stem | S-Stem

INDP | INDN | CNJP | CNJN | IMPP | IMPN

Subject 1s 2s 3s 3' 0s 1p 21 2p 3p 0p X
1s > 1s   _ idizosiwaan waabandizosiwaan
  > 2s   _ isinowaan waabamisinowaan
  > 3s   _ aasiwag waabamaasiwag
  > 3'   _ imaasiwag waabamimaasiwag
  > 2p   _ isinowagog waabamisinowagog
  > 3p   _ aasiwagwaa waabamaasiwagwaa
2s > 1s   _ isiwan waabamisiwan
  > 2s   _ idizosiwan waabandizosiwan
  > 3s   _ aasiwad waabamaasiwad
  > 3'   _ imaasiwad waabamimaasiwad
  > 1p   _ isiwaang waabamisiwaang
  > 3p   _ aasiwadwaa waabamaasiwadwaa
3s > 1s   _ isig waabamisig
  > 2s _ isinog waabamisinog
  > 3s   _ idizosig waabandizosig
  > 3'   _ aasig waabamaasig
  > 1p   _ isiwangid waabamisiwangid
  > 21   _ isinowang waabamisinowang
  > 2p   _ isinoweg waabamisinoweg
3' > 3s   _ igosig waabamigosig
    3'   _ idizosinig waabamidizosinig
  > 3p   _ igosigwaa waabamigosigwaa
0s > 1s   _ igosiwaan waabamigosiwaan
  > 2s   _ igosiwan waabamigosiwan
  > 3s   _ igosig waabamigosig
  > 3'   _ igosinig waabamigosinig
  > 1p   _ igosiwaang waabamigosiwaang
  > 21   _ igosiwang waabamigosiwang
  > 2p   _ igosiweg waabamigosiweg
  > 3p   _ igosigwaa waabamigosigwaa
1p > 2s   _ igoosiwan waabamigoosiwan
  > 3s   _ aasiwangid waabamaasiwangid
  > 3'   _ imaasiwangid waabamimaasiwangid
  > 1p   _ idizosiwaang waabandizosiwaang
  > 2p   _ igoosiweg waabamigoosiweg
  > 3p   _ aasiwangidwaa waabamaasiwangidwaa
21 > 3s   _ aasiwang waabamaasiwang
  > 3'   _ imaasiwang waabamimaasiwang
  > 21   _ idizosiwang waabandizosiwang
  > 3p   _ aasiwangwaa waabamaasiwangwaa
2p > 1s   _ isiweg waabamisiweg
  > 3s   _ aasiweg waabamaasiweg
  > 3'   _ imaasiweg waabamimaasiweg
  > 1p   _ isiwaang waabamisiwaang
  > 3p   _ aasiwegwaa waabamaasiwegwaa
3p > 1s   _ isigwaa waabamisigwaa
  > 2s   _ isinokwaa waabamisinokwaa
  > 3'   _ aasigwaa waabamaasigwaa
  > 1p   _ isiwangidwaa waabamisiwangidwaa
  > 21   _ isinowangwaa waabamisinowangwaa
  > 2p   _ isinowegwaa waabamisinowegwaa
  > 3p   _ idizosigwaa waabandizosigwaa
0p > 1s   _ igosiwaan waabamigosiwaan
  > 2s   _ igosiwan waabamigosiwan
  > 3s   _ igosig waabamigosig
  > 3'   _ igosinig waabamigosinig
  > 1p   _ igosiwaang waabamigosiwaang
  > 21   _ igosiwang waabamigosiwang
  > 2p   _ igosiweg waabamigosiweg
  > 3p   _ igosigwaa waabamigosigwaa
X > 1s   _ igoosiwaan waabamigoosiwaan
  > 2s   _ igoosiwan waabamigoosiwan
  > 3s   _ aasiwind waabamaasiwind
  > 3'   _ imaasiwind waabamimaasiwind
  > 1p   _ igoosiwaang waabamigoosiwaang
  > 21   _ igoosiwang waabamigoosiwang
  > 2p   _ igoosiweg waabamigoosiweg
  > 3p   _ aasiwindwaa waabamaasiwindwaa