HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bagamibizo azhigwa booziwi-odaabaan. Wewiib! The bus is here. Hurry!
Gaawiin nimikanziin nimbabiinzikawaagan. I can't find my jacket!
Biizikan gigichi-babiinzikawaagan. Put on your heavy coat then!