HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aaniin wapii begamibizod ningikinoo'amaadii-odaabaan? When does my bus arrive?
Niizhwaaso-diba'iganek ashi aabita. At seven-thirty.
Aaniin endaso-diba'iganek noongom? What time is it now?
Niizhwaaso-diba'iganed. It's 7.