HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Awegonesh nendawaabandaman? What are you looking for?
Gaawiin nimikanziin nimbabiinzikawaagan. I can't find my coat.
O'o gosha. Here it is!
Miigwech Thanks!