HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Minikwen gimishiiminaaboo. Drink your milk.
Gaawiin gosha. Indebisinii (or indebijiyaabowe). I can't. I'm full. (or I'm full of liquids.)
Booshke giin. Mii zhi-bazigwiin. It's up to you. Stand up then!