HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giwii-minikwen ina doodooshaaboo maazhaa gaye zhiiwaaboo? Do you want to drink milk or lemonade?
Doodooshaaboo niwii-minikwen. I want to drink milk.
Mii go iw. Doodooshaaboo onizhishin minikweyan. Okay. Milk is good for you.