HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aaniin iko gaa-ikidowaad Anishinaabeg jibwaa-maajii-wiisiniwaad? What did the Indians use to say before they started eating?
"Mii go zhi-wiisinidaa!" ikidom, "jibwaa-dakising o'ow ge-miijiyang!" They say, "Let's eat, before the food gets cold."