HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Awegonen ge-onaagoshi-miijiyang? What shall we have for supper?
Zaasakokwaani-baaka'aakwenh niminwenimaa. I like fried chicken.
Mii iw. Baaka'aakwe dakisijiganing abi. Good. There's chicken in the refrigerator.