HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Indaa-baa-dazhitaa na agwajiing? Can I go outside to play?
Akawe gidaanawen! First finish eating!
Mii giizhiitaayaan. I'm done.
Gaawiin mashi. Gidaan gidoodooshaaboom. Not yet! Finish up your milk.