HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Aaniish apii ekwaag ge-naawakwe-wiisining? How long is it until lunch?
Ashi naano-diba'igaans igo wapii ge-nawajiiyang. In 15 minutes we'll have lunch.
Awegonen dash waa-miijiyang? What are we having to eat?
Onagijiinsan, zhiiwi-aniibiish, opiniig, miinawaa aniibiishensan. Wieners, sauerkraut, potatoes, and salad.