HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Gibakade na? Are you hungry?
Eya', wegonesh maajiyang? Yes, what are we eating?
Waawanoon, ozaawaakizigan, miinawaa wezaawiminagiziiwaaboo. Eggs, toast and orange juice.