HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Awegonen waa-kigizhebaa-miijiyan? What do you want to eat for breakfast?
Gaawiin imbakadesiin. I'm not hungry.
Gegoo go miijin. Eat something.
Mii eta go gigizhebaa-wiisiniwin, doodooshaaboo, miinawaa mishiimin. Just cereal, milk, and an apple.