HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aaniin enaazod gibooziwi-odaabaan? What color is your bus?
Ozaawiziiban. Ingii-aanji'aanaan. It used to be yellow. We changed it.
Aaniin enaanzod noongom? What color is it now?
Wezaawiminagizid enaanzod a'aw booziwi-odaabaan bwaaziyaan noongom. Now I ride the orange bus.