HOME | NA | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Long-V | Short-V | Nasal | VAI2 | VAI+O

INDP | INDN | CNJP | CNJN | IMPP | IMPN

1s ni _ sii(n) gaawiin nimaajaasii(n)
2s gi _ sii(n) gaawiin gimaajaasii(n)
3s   _ sii(n) gaawiin maajaasii(n)
3'   _ siiwan gaawiin maajaasiiwan
X   _ siim gaawiin maajaasiim
1p ni _ siimin gaawiin nimaajaasiimin
21 gi _ siimin gaawiin gimaajaasiimin
2p gi _ siim gaawiin gimaajaasiim
3p   _ siiwag gaawiin maajaasiiwag