LSS Media Catalog banner

Digital Learning Lab
Click to listen/view tapes online


xml feed graphic

Kiswahili, Second Edition: msingi wa kusema kusoma na kundika (Swahili - A Foundation for Speaking Reading and Writing), Hinnebusch and Mirza (University of California, L.A.)

Text is in print and available from The University Press of America, http://www.univpress.com/Catalog 


University of Wisconsin - Madison Rev: August 14, 2001
Learning Support Services
Room 259

Set Call Number: SH1.010-AC
KISWAHILI; Hinnebusch and Mirza (University of California, L.A.)

TYPE OF PROGRAM: Swahili Language Instruction
ACCESSION DATE: 2001
DESCRIPTION: Recorded lessons from the text KISWAHILI: MAINGI WA KUSOMA NA...published by the University Press of America.
AUDIENCE: Beginning Students of the Swahili Language
FORMAT: 14 Audiocassette


CONTENT TIME CALL NUMBER

Lessons 1-2 21:20 SH1.010.001/2

Lessons 3-4 21:20 SH1.010.003/4

Lessons 5-6 25:55 SH1.010.005/6

Lessons 7-8 28:10 SH1.010.007/8

Lessons 9-10 31:05 SH1.010.009/10

Lessons 11-12 31:50 SH1.010.011/12

Lessons 13-14 32:10 SH1.010.013/14

Lessons 15-16 31:50 SH1.010.015/16

Lessons 17-18 30:40 SH1.010.017/18

Lessons 19-20 28:45 SH1.010.019/20

Lessons 21-22 30:30 SH1.010.021/22

Lessons 23-24 29:11 SH1.010.023/24

Lessons 25-26 SH1.010.025/26

Lessons 27-28 SH1.010.027/28SH1.010 Kiswahili

Materials from Kiswahili displayed with special permission of University of California, L.A.. All rights reserved.

You will need an MP3 player to listen to these tapes.  See our Media Players page for assistance.

Introduction | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

introduction
    3.1 Vowels
    3.2 Consonants

to top of online materials


somo la kwanza (1)
   Mazungumzo: Maamkio baina ya watu wawili
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kufundisha Maamkio

to top of online materials


somo la pili (2)
   Mazungumzo: Maamkio - Baina ya watu wengi
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma:  Maamkio ya Asubuhi na Mchana
   Habari za Sarufi

to top of online materials


somo la tatu (3)
   Mazungumzo: Maamkio - Baina ya watu wengi juu ya wengine
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Maamkio juju ya Wengine

to top of online materials


somo la nne (4)
   Mazungumzo: Kubisha hodi, na kusema kwa here (kuagana)
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kubisha hodi, na Kusema Kwa Heri

to top of online materials


somo la tano (5)
   Mazungumzo: 1. Kuuliza majina, 2. Kuzungumza juu ya mwalimu
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Jina la Mwalimu

to top of online materials


somo la sita (6)
   Mazungumzo: 1. Kutoka wapi, 2. Kusoma wapi
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kutoka Wapi na Kukaa Wapi?

to top of online materials


somo la saba (7)
   Mazungumzo:  Mzaliwa wa wapi?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Viongozi wa Africa ya Mashariki

to top of online materials


somo la nane (8)
   Mazungumzo: 1. Sisomi Kifaransa, ninasoma Kiswahili, 2. Sitoka Los Angeles, ninatoka mji wa San Diego
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Lugha za Afrika ya Mashariki

to top of online materials


somo la tisa (9)
   Mazungumzo: Kuja na kwenda shuleni kwa motokaa
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kusafiri

to top of online materials


somo la kumi (10)
   Mazungumzo: Kufanya kazi
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kwenda Dar es Salaam

to top of online materials


somo la kumi na moja (11)
   Mazungumzo: Kulipa ada za shule
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Ada za Shule

to top of online materials


somo la kumi na mbili (12)
   Mazungumzo: Ada za shule ni pesa ngapi?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kujitegemea katika Shule za Nchi na Tanzania

to top of online materials


somo la kumi na tatu (13)
   Mazungumzo: Kuwa na nafasi
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kwenda Sokoni Katika Miji na Mashambani

to top of online materials


somo la kumi na nne (14)
   Mazungumzo: 1. Juma yuko wapi? 2. Kitabu kiko wapi? 3. Saa iko wapi?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Masoko na Maduka

to top of online materials


somo la kumi na tano (15)
   Mazungumzo: 1. Juma hajafika shuleni, 2. Mwalimu hajarudi bado, 3. Kitabu cha manafunzi kilikuwa wapi?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kuuza Chai

to top of online materials


somo la kumi na sita (16)
   Mazungumzo: 1. Saa yako iko wapi? 2. Motokaa ya nani? 3. Shati zuri lilitengenezwa wapi?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Vyakula vya Afrika ya Mashariki

to top of online materials


somo la kumi na saba (17)
   Mazungumzo: Lilikuwa mgonjwa usiku
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Sikukuu za Uhuru za Afrika ya Mashariki

to top of online materials


somo la kumi na nane (18)
   Mazungumzo: 1. Kwenda wapi mwisho wa kipindi? 2. Miji mikubwa
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Kiswahili

to top of online materials


somo la kumi na tisa (19)
   Mazungumzo: 1. Kuazima kitabu, 2. Hufanya nini?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Utoaji wa Hadithi Katika Afrika ya Mashariki

to top of online materials


somo la ishirini (20)
   Mazungumzo: 1. Ugonjwa wa mwanafunzi fulani, 2. Kufanya nini jumamosi na jumapili?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Hadithi ya Nyanya

to top of online materials


somo la ishirini na moja (21)
   Mazungumzo: 1. Kwenda kumwona daktari tena, 2. Utoaji wa hadithi huko Afrika
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Nyanya Anatoa Hadithi Nyingine: Marafiki Watatu na Simba

to top of online materials


somo la ishirini na mbili (22)
   Mazungumzo: 1. Mwalimi anataka kujua majina ya vitu, 2. Marafiki watatu na simba
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Desturi za Arusi

to top of online materials


somo la ishirini na tatu (23)
   Mazungumzo: Kusahau vitabu, w. Desturi za arusi hapa Amerika
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Karamu ya Arusi

to top of online materials


somo la ishirini na nne (24)
   Mazungumzo: 1. Kualikwa karamuni, 2. Desturi fulani za arusi hapa
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Hadithi, Mashairi, na Vitendawili

to top of online materials


somo la ishirini na tano (25)
   Mazungumzo: 1. Mwanafunzi haelewi sarufi ya sentensi fulani, 2. Utoaji wa ketendawili
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Mashairi

to top of online materials


somo la ishirini na sita (26)
   Mazungumzo: 1. Kueleza maana ya maneno, 2. Ni nani aliyeandika mashairi?
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Miji ya Afrika ya Mashariki

to top of online materials


somo la ishirini na saba (27)
   Mazungumzo: 1. Wao ambao hawajafanya mtihani, 2. Kuuliza maana ya maneno, 3. Kuanza kwa miji
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: Miji ya Nairobi na Mombasa

to top of online materials


somo la ishirini na nane (28)
   Mazungumzo: 1. Mtihani, 2. Nairobi na  Mombasa
   Mazoezi
   Zoezi la kusoma: UtaliiFor questions about online media send email to mary@lss.wisc.edu
 

Return to  LSS home page to digital language lab